กรุงเทพโพลชี้ปชช.ไม่ค่อยพอใจบริหารศก.

กรุงเทพโพลชี้ปชช.ไม่ค่อยพอใจบริหารศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพล เผย ประชาชนไม่ค่อยพอใจการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ชี้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เศรษฐกิจในครอบครัวกับความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.1 มีรายได้พอ ๆ กับรายจ่าย ส่วนร้อยละ 28.9 มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้หนี้ยืมสิน และร้อยละ 16.9 มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินออมมาใช้ ขณะที่ ร้อยละ 17.1 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินเหลือออม

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 ไม่ค่อยมีความเครียดและความกังวล แต่มีถึงร้อยละ 37.5 ที่มีความความเครียด และความกังวล

สำหรับวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน และปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ใช้วิธีเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย รองลงมาร้อยละ 33.1 ใช้วิธีหาอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นที่รายได้มากกว่า และร้อยละ 22.0 ใช้วิธีหยิบยืมญาติพี่น้อง/ กู้ธนาคาร และประชาชนร้อยละ 5.6 เลือกที่จะกู้เงินนอกระบบในการแก้ปัญหา ขณะที่ ร้อยละ 2.9 ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร/ ไม่มีที่พึ่ง

ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 50.2 มีความพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่องรายได้ ค่าครองชีพ และปากท้อง ขณะที่ ร้อยละ 49.8 มีความพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด