ออมสินร่วมตลท.ตั้งกองทุนช่วยSME2,000ล.

ออมสินร่วมตลท.ตั้งกองทุนช่วยSME2,000ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน จับมือ ตลท. ตั้งกองทุน ช่วย SMEs วงเงิน 2,000 ล้านบาท มีเป้าหมาย 4 กลุ่ม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทางธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในเชิงบูรณาการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Private Equity Trust Fund วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวมีเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือเอสเอ็มอี ระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพสูง เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการเติบโตโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เอสเอ็มอีที่เป็นซัพพลายของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอีที่เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในระยะเริ่มต้นของโครงการ ธนาคารออมสินได้จัดตั้งกองทุนที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมลงทุนในวงเงิน 100 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเชิงบูรณาการ และธนาคารมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนจนครบตามเป้าหมาย 2,000 ล้านบาท โดยอาจมีธุรกิจขนาดใหญ่เข้าร่วมลงทุนด้วยในโครงการกองทุนที่ 2