รองนายกฯสมคิดปธ.ประชุมสปริงบอร์ด

รองนายกฯสมคิดปธ.ประชุมสปริงบอร์ด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี 'สมคิด' เป็นประธานประชุม สปริง บอร์ด สั่งบูรณาการหน่วยงาน เน้นเพิ่มประสิทธิภาพเอกชน ลดอุปสรรค

นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้กระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง ลดอุปสรรคต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจากเดิมทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมโรงงาน แต่จากนี้ต้องลงพื้นที่ทำงานเป็นทีม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าการตั้งเป้าเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า รวมถึงพัฒนายกระดับสถาบันต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับและเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น สถาบันยานยนต์ 
สถาบันเหล็ก สถาบันสิ่งทอ  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐประสบปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น