คค.เล็งใช้ยางกว่า20,687ตันซ่อมถนนทั่วปท.

คค.เล็งใช้ยางกว่า20,687ตันซ่อมถนนทั่วปท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คมนาคม เล็งใช้ยางพารากว่า 20,687 ตัน ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในวันนี้กระทรวงคมนาคมได้เสนอแผนการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล เข้าสู่ประชุม ครม. โดยในปีนี้มีแผนที่จะใช้ยางพาราจำนวน 20,687 ตัน ในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทั่วประเทศ แบ่งเป็นส่วนของกรมทางหลวง จำนวน 10,313 ตัน และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 10,374 ตัน มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ในพื้นที่ประมาณ 37.1 ล้านตารางเมตร โดยจะนำยางพาราดิบ 5% มาผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน พร้อมทั้งจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมสัดส่วนการใช้ยางพาราในการก่อสร้างถนนเพิ่มเติม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของการรับน้ำหนักและความยืดหยุ่นของถนนด้วย

ส่วนในปีงบประมาณ 2560 - 2561 กระทรวงคมนาคมมีแผนจะใช้ยางพาราในโครงการต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงนำมาใช้เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีการทบทวนแผนงาน คาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอแผนต่อสำนักงบประมาณภายใน 1 สัปดาห์ ขณะที่โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนถนนข้ามทางรถไฟจากคอนกรีตมาเป็นถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา ยังอยู่ระหว่างการศึกษา และสำรวจความต้องการใช้ยางพารา ซึ่งการรถไฟฯ คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้เช่นกัน