MATAตั้งเป้ายอดขายปี59ที่1,000ไร่

MATAตั้งเป้ายอดขายปี59ที่1,000ไร่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

AMATA ตั้งเป้ายอดขายปี 2559 ที่ 1,000 ไร่ ใกล้เคียงปีก่อน ชี้ สถานการณ์ในประเทศสงบหนุนแข่งขันคู่แข่ง เล็งปรับขึ้นราคาที่ดิน Q1

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AMATA เปิดเผยว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าในปี 2558 “อมตะ” จะมียอดขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ประมาณ 800 - 1,000 ไร่ ส่วนในปี 2559 ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 1,000 ไร่ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 


ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าหมายให้ในปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน โดยได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในทุก ๆ ด้านในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีแผนที่จะออกไปโรดโชว์ดึงดูดการลงทุนทั่วโลก แต่อมตะก็ยังคงตั้งเป้าหมายยอดขายเท่ากับปีก่อน หรืออาจจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีคู่แข่งด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นมากอีกหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ทั้งนี้ การที่รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศให้มีความสงบ  ทำให้บรรยากาศการลงทุนของไทยดีขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น


นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ของปีนี้ อมตะ มีแผนที่จะปรับเพิ่มราคาที่ดินเพิ่มขึ้น ตามราคาประเมินของทางราชการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40% แต่คงจะปรับขึ้นไม่มาก เพราะหากปรับตามราคาประเมินก็จะมีราคาที่สูงเกินไปส่งผลต่อยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขเพื่อปรับราคาให้มีความเหมาะสม โดยลูกค้าที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในนิคมของอมตะ อันดับ 1 ยังคงเป็นประเทศญี่ปุ่น มีโรงงานประมาณ 400 โรง รองลงมาเป็นจีน มีประมาณ 70 - 80 โรง อันดับ 3 เป็นนักลงทุนจากไทย มีจำนวนโรงงานใกล้เคียงกับจีน 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!