ธกส.ชงปล่อยกู้ช่วยภัยแล้ง12,000บ./ราย

ธกส.ชงปล่อยกู้ช่วยภัยแล้ง12,000บ./ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. เตรียมออกมาตรการช่วยภัยแล้ง 12,000บาท ต่อ ราย ดอกเบี้ย0% นาน 6 เดือน เริ่มก.พ.นี้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในขณะนี้มาตรการในส่วนของการเตรียมรับมือภัยแล้ง ที่จะเข้าสู่ช่วงมี.ค.-เม.ย.นี้ทางธนาคารได้เตรียมออกมาตรการ สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนและการใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร
 วงเงินกู้รายละประมาณ 12,000 บาท โดยจะให้เป็นการทยอยเบิกเดือนละ 3,000 บาท  โดยไม่คิดอัตรา
ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก  ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระคืน  12 เดือน เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียน  ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่ได้ทำการเพาะปลูก รวมไปถึงจัดเตรียม 
เครื่องมือการเกษตร เพื่อเตรียมรับมือในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมั่นใจว่าจะเสนอที่ประชุมบอร์ด 
รวมไปถึงให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อ