อุตฯเล็งชงแผนช่วยเหลือยางเข้าครม.12ม.ค.

อุตฯเล็งชงแผนช่วยเหลือยางเข้าครม.12ม.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมชงแผนช่วยเหลือยางตกต่ำ นำน้ำยางสร้างสนามกีฬา เข้า ครม. 12 ม.ค. นี้

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มาตรการขั้นต่อไปในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเตรียมข้อมูลโดยการใช้น้ำยางเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น โดยขณะนี้ประเมินว่ามีจำนวนโรงงานกว่า 10 โรงงาน ที่มีความพร้อมในการก่อสร้างร่วมกับภาครัฐ นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น หน่วยงานทหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดซื้อยางพาราเพื่อนำมาใช้เพิ่มเติม ซึ่งจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันที่ 12 มกราคม นี้ เพื่อรับทราบ ทั้งนี้ ความต้องการใช้ยางแปรรูปในประเทศขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 13 จากปริมาณการผลิตทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านตัน โดยคาดว่าในปีนี้ไทยจะส่งออกยางพาราได้ไม่มาก โดยจะส่งออกไปยังประเทศจีนลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีนที่ชะลอตัวประกอบกับสต็อกยางของจีนยังมีปริมาณมาก ดังนั้น ภาครัฐจะเร่งสร้างความต้องการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมยาง