กรมธนารักษ์จัดงานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2559

กรมธนารักษ์จัดงานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2559
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธนารักษ์ จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559 เปิดชมสถานที่สำคัญ ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงกษาปณ์ไทย และที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์โดยไม่เสียค่าเข้าชม ตลอดจนภายในงานได้เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและภารกิจของกรมธนารักษ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามสถานที่ สำนักกษาปณ์ รังสิต ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ซึ่งภายในงานมีการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ ชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชมการสาธิต การโกรกฉลุ การลงยาสี การปาดเงาหรือการตัดเพชรสร่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแกะแม่ตรา เป็นต้น และในเวลา 09.00 - 15.00 น. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ในพระบรมมหาราชวัง น การบรรยายเรื่อง "ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน" ที่จัดแสดงในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ

ขณะที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. มีกิจกรรมท่องจักรวาลการเดินทางของเหรียญ การบรรยายให้ความรู้และความสำคัญเกี่ยวกับเหรียญ เช่น เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของไทย เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ ระลึกนานาชาติ และเหรียญที่ระลึกวันเด็กในส่วนของ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. สนุกกับวันวานแห่งความสุขพิพิธบางลำพู การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมธนารักษ์ และวิถีของชาวบางลำพู การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การตอบปัญหา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที