อุตฯจี้เปิด90โรงงานแปรรูปยางแก้ราคาต่ำ

อุตฯจี้เปิด90โรงงานแปรรูปยางแก้ราคาต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันโรงงานแปรรูปยางที่ได้ รง. 90 โรง เร่งลงทุนเร็วสุด คาดภายในปีนี้ เปิด 60 - 70% ซื้อยางเพิ่ม 1 แสนต้นต่อปี

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังจากการประชุมแนวทางลดผลกระทบจากปัญหายางพาราตกต่ำ ว่า มาตรการระยะสั้นในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหายางตกต่ำ กระทรวงได้เร่งประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้สำรวจจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ ยางยืด ถุงมือยาง โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) แล้ว และเตรียมก่อสร้างประมาณ 90 โรงงาน กำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตัน ซึ่งจะสามารถลงทุนจริงได้ภายในปีนี้ร้อยละ 60 - 70 ขณะที่อีกร้อยละ 30 - 40 จะเร่งติดตามปัญหาด้านการก่อสร้างโรงงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ก่อสร้างทันในปีนี้ และแปรรูปยางได้ทันที ซึ่งประเมินเบื้องต้นจะสามารถรับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรได้ 10,000 – 100,000 ล้านตัน/ปี

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการถุงมือยางต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งก่อนหน้าธนาคารออมสินเคยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ แต่ขณะนี้การปล่อยกู้มีความเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการไปหารือกับธนาคารพาณิชย์รายอื่นด้วย เนื่องจากกระทรวงไม่มีมาตรการของบประมาณสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยตรง