ก.แรงงานจัดรถส่งลูกจ้างซันโคโกเซกลับบ้าน

ก.แรงงานจัดรถส่งลูกจ้างซันโคโกเซกลับบ้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ห่วง ลูกจ้างซันโค โกเซ ฝ่าฝืนชุมนุมผิดกฎหมาย ล่าสุด จัดรถบัส 10 คัน รถตู้ 4 คัน ส่งกลับบ้าน

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในการแถลงข่าวกรณีลูกจ้าง บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนลยี ประเทศไทย กว่า 500 คน ได้เดินทางเข้ามาชุมนุมที่บริเวณลานชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเรียกร้องให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือในการเจรจากับนายจ้าง กรณีข้อพิพาทแรงงานที่สหภาพแรงงานยื่นเสนอขอโบนัสและปรับสภาพการจ้างและนายจ้างปิดงาน ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง และต้องการปกป้องไม่ให้ลูกจ้างทำผิดและฝ่าฝืนกฎหมายจากการเดินทางมาชุมนุมภายในกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นสถานที่ราชการสำหรับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ดูแลและดำเนินการชี้แจง พูดคุยกับลูกจ้างเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และเพื่อป้องกันลูกจ้างไม่ให้ทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ จึงได้อำนวยความสะดวกจัดรถบัส จำนวน 10 คัน และรถตู้ อีก 4 คัน ไปส่งลูกจ้างกลับถึงบ้านที่จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยการและประสานงานให้ลูกจ้างมั่นใจในความปลอดภัยเรื่องการเดินทาง

สำหรับการเจรจาเพื่อยุติปัญหาชุมนุมในครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนสหภาพแรงงานซันโค โกเซ ประเทศไทย นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ นายอมรเดช ศรีเมือง ประธานสหภาพฯ หารือกับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนนายจ้าง โดยไม่มีการจับกุม หรือการควบคุมตัวผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น อีกทั้งไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด ส่วนปัญหาข้อเรียกร้องดังกล่าวเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม นี้ ซึ่งในการเจรจานั้นจะยึดหลัก ‘สุจริตใจ’ โปร่งใส มีความเข้าใจ ไว้วางใจระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ความปรองดองสมานฉันท์จะนำไปสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ เนื่องจากทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน นำเหตุผลและข้อเท็จจริงมาพูดคุยกัน แต่ทุกอย่างมีกรอบกฎหมายให้ถือปฏิบัติ