ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หวังดันมาตรฐานเท่าสากล

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขออนุมัติหลักการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยสาระสำคัญ ไทยได้เข้าสู่สมาชิกองค์กรต่อต้านการฟอกเงิน โดยในฐานะที่เป็นสมาชิกจะต้องได้รับการประเมิน ในปีนี้ ภายในเดือน พ.ค. เนื่องจากจะต้องแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของการควบคุมการฟอกเงินไปยัง แฟลชเอฟ ก่อนที่จะรับผลการประเมินในเดือนพฤศจิกายน โดยจะมีการควบคุมเงินเข้าเงินออกทุกสกุล รวมทั้งตราสารด้วย และมีบทลงโทษตามกฎหมายหลักและกฎหมายย่อย ซึ่งมองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่กระทรวงการคลังได้รับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หรือ บสท. โดยมีบทบาทในการจัดตั้งเพื่อรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินทั้งหลายมีเงินที่จะสามารถดำเนินการในการประกอบธุรกิจต่อไปได้