สรท.คาดส่งออกปี58ลบ5.5%,ปี59โต2%

สรท.คาดส่งออกปี58ลบ5.5%,ปี59โต2%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาด ปี 58 ส่งออกติดลบร้อยละ 5.5 ปี 59 โตร้อยละ 2 ชี้ เศรษฐกิจโลกยังเสี่ยง

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. คาดการณ์ส่งออกปี 2559 ว่า การส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2 หรือมีมูลค่ารวมการส่งออกไม่เกิน 219,300 ล้านเหรียญ เฉลี่ยเดือนละ 18,275 ล้านเหรียญ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ส่งผลต่อกำลังซื้อ ประกอบกับการแข่งขันในตลาดโลก มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ราคาน้ำมันดิบ และสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการย้ายฐานการผลิต และการเปิดเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ ที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทย แม้จะมีปัจจัยบวกจากทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าสถานการณ์ส่งออกจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่คาดว่าจะติดลบไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.5 แม้ว่าจะดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่การส่งออกที่ติดลบ ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศหดตัวตามไปด้วย