พณ. เตรียมจัดงานThailand Week ปี 59

พณ. เตรียมจัดงานThailand Week ปี 59
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัด Thailand Week ปี 59 ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง นำเอกชนไทยบุกเอเชียใต้ ตลาดใหญ่ เน้นอินเดีย-บังกลาเทศ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นตลาดศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถมองข้ามได้ ด้วยจำนวนประชากรรวมมากกว่า 1,600 ล้านคน และทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนามากขึ้น อีกทั้ง ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียจัดได้ว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทางกรมฯ จึงได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือ Thailand Week ขึ้น เพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยในเอเชียใต้ เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการไทย ได้มีโอกาสพบกับผู้ซื้อศักยภาพที่เข้าเยี่ยมชมงาน โดยการเชิญชวนและนัดหมายจับคู่เจรจาการค้าผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในปี 2559 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงาน Thailand Week ในภูมิภาคเอเชียใต้ จำนวน 4 ครั้ง ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศอินเดีย และบังกลาเทศ โดยงานแรกคือ Thailand Week 2016 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2559 และงานที่ 2 คือ Thailand Week 2016 ณ เมืองจัณฑีครห์ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 งานที่ 3 และ 4 ได้แก่ Thailand Week 2016 ณ เมืองบังกาลอร์ และเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559