เอสเอ็มอีแบงก์ตั้งมงคล ลีลาธรรมนั่งเอ็มดี

เอสเอ็มอีแบงก์ตั้งมงคล ลีลาธรรมนั่งเอ็มดี

เอสเอ็มอีแบงก์ตั้งมงคล ลีลาธรรมนั่งเอ็มดี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้ง 'มงคล ลีลาธรรม' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ได้มีมติแต่งตั้ง นายมงคล ลีลาธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

นายมงคล อายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification (รุ่น DCP 35) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายมงคล มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินธนาคารหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์ และเคยผ่านงานภาครัฐ เป็นอดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ผู้ตรวจการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.) และกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook