SSO และ CAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSO และ CAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSO และ CAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

         นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานประกันสังคม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 
 

[Advertorial]