เฮ!มติกกพ.ลดFTงวดม.ค.-เม.ย.59ลง1.57สต.

เฮ!มติกกพ.ลดFTงวดม.ค.-เม.ย.59ลง1.57สต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. ลดค่า FT งวด ม.ค. - เม.ย.59 ลง 1.57 สต./หน่วย เรียกเก็บจริงที่ 3.7076 บาทต่อหน่วย หลัง อัตราแลกเปลี่ยน อ่อนค่า ราคาเชื้อเพลิงลง

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ.  เปิดเผยว่า  ที่ประชุม กกพ. ได้พิจารณาค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในเดือนมกราคม - เมษายน  2559  ให้เรียกเก็บ ในอัตรา -4.80 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Ft งวด พ.ย. - ธ.ค. จำนวน 3.7233 บาทต่อหน่วย และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7556 บาทต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บจากประชาชน งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 59 อยู่ที่ 3.7076 บาทต่อหน่วย

โดยปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อการปรับลดค่า  FT มาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติ ที่สะท้อนจากต้นทุนราคาน้ำมันย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงที่  35.94  บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง นำเงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้าขนอม และเงินส่วนที่เหลือจากการปรับลดแผนการลงทุนปี 2551 - 2553 ของทั้ง 3 การไฟฟ้า มาปรับลดค่า FT ในงวดนี้

ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. จะอยู่ที่ 61,371 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 เนื่องจากจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!