ร้องแก้ "โลว์คอสต์ต่างประเทศรายหนึ่ง"ตัดราคาตั๋ว ทำตลาดในไทยป่วน

ร้องแก้ "โลว์คอสต์ต่างประเทศรายหนึ่ง"ตัดราคาตั๋ว ทำตลาดในไทยป่วน

ร้องแก้ "โลว์คอสต์ต่างประเทศรายหนึ่ง"ตัดราคาตั๋ว ทำตลาดในไทยป่วน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ชง′อาคม′เร่งแก้ปัญหาสายการบินโลว์คอสต์ทุนต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วโดยสารต่ำกว่าต้นทุน ทำตลาดป่วน จนกระทบสายการบินไทยและต่างชาติ ร้องให้บังคับใช้มาตรการกำหนดราคาจำหน่ายตั๋วโดยสารขั้นต่ำ ฝ่าฝืนลงโทษสูงสุดถอนใบอนุญาต ห่วงกระทบความเชื่อมั่นลงทุนไทย

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ขณะนี้สายการบินในไทยหลายรายได้ยื่นข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่า ได้รับความเสียหายถูกสายการบินต้นทุนต่ำรายหนึ่ง ซึ่งเป็นสายการบินร่วมทุนจากต่างประเทศทุ่มตลาด โดยจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ต่ำกว่าต้นทุน ทำให้สายการบินคู่แข่งรายอื่นๆ ไม่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังเป็นการทำลายตลาดธุรกิจสายการบินโดยรวมของไทยด้วย โดยผู้ร้องเรียนต้องการให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อนที่สายการบินรายอื่นที่ได้รับผลกระทบจะย้ายฐานออกจากไทยไปทำธุรกิจในประเทศอื่น

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน กพท.ใน วันที่ 16 ธันวาคม จะนำปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และเสนอให้มีการนำมาตรการกำหนดราคาจำหน่ายตั๋วโดยสารขั้นต่ำมาบังคับใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายตั๋วในลักษณะที่ต่ำกว่าต้นทุนจนสร้างความเสียหายต่อธุรกิจสายการบินในไทย นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติด้วย

"กพท.ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้น ต้องดูแลทั้งผู้โดยสาร ควบคู่ไปกับส่งเสริมธุรกิจสายการบินให้เติบโตไปด้วยกัน ซึ่งขณะนี้สายการบินของไทยเดือดร้อน ก็ต้องเข้าไปดูแลถ้าเกิดความไม่เป็นธรรมในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการกำหนดราคาขายตั๋วโดยสาร ที่ผ่านมาได้ดูแลผู้โดยสารโดยกำหนดราคาขายตั๋วขั้นสูงสุดไว้แล้ว เพื่อไม่ให้สายการบินเอาเปรียบขายตั๋วแพงเกินจริง แต่ก็ต้องดูแลผู้ประกอบการสายการบินด้วย โดยจะต้องกำหนดราคาตั๋วขั้นต่ำป้องกันไม่ให้มีการดัมพ์ราคาตั๋วจนสายการบินคู่แข่งอื่นๆต้องเจ๊งไปในที่สุด" แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้หากที่ประชุม กบร. เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว กพท.จะต้องกลับไปจัดทำรายละเอียดการกำหนดราคาขั้นต่ำที่เหมาะสมของสายการบินแต่ละประเภท รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ กรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมายตามลำดับ เช่น การพักใบอนุญาตชั่วคราว หรือร้ายแรงที่สุด คือ เพิกถอนในอนุญาต เพื่อออกเป็นประกาศ หรือระเบียบบังคับใช้ ภายใต้ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2549 ต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้ กพท.ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบินให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) โดยมีแนวคิดจะปรับเพิ่มโทษให้หนักขึ้นสำหรับสายการบินที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยนำมาตรการพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตมาใช้ให้มากขึ้น เพราะการใช้โทษปรับเป็นเงินเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันไม่ได้ทำให้สายการบินทำผิดน้อยลง สายการบินที่ทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่ยอมเสียค่าปรับ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook