อุตฯน้ำตาลไทยร่วมGSAค้านอุดหนุนส่งออกอินเดีย

อุตฯน้ำตาลไทยร่วมGSAค้านอุดหนุนส่งออกอินเดีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อุตฯ น้ำตาลไทย ร่วมประเทศสมาชิกกลุ่ม GSA ค้านการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย พร้อมแจงข้อสงสัยไทยอุดหนุนส่งออกน้ำตาล หวังเพิ่มผลผลิตและส่งออก

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หัวหน้าคณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ร่วมเดินทางไปประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance: GSA) ประจำปี 2558 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงทำความเข้าใจกับฝ่ายบราซิลต่อประเด็นข้อสงสัยไทยให้การอุดหนุนการส่งออกน้ำตาล จากการให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยผลิตเป็นน้ำตาลทั้งเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก ว่า ภาครัฐไม่ได้เข้ามามีส่วนอุดหนุนชาวไร่อ้อยหรือโรงงานแต่อย่างใด เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยมีระบบกำกับดูแลร่วม 3 ฝ่าย คือ ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และภาครัฐ ร่วมกันบริหารจัดการอุตสาหกรรมให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยฝ่ายชาวไร่และโรงงานน้ำตาลร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการเพาะปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งโรงงานรับซื้อผลผลิตทุกตันอ้อย ในราคาที่เป็นธรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนด ซึ่งสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ชาวไร่ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นสนใจเข้ามาเพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น โดยหลังจากที่ชี้แจงในครั้งนี้ เชื่อว่าตัวแทนผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลจะมีความเข้าใจฝ่ายไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ราคาน้ำตาลในไทยถือว่าต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้ และใกล้เคียงกับราคาขายปลีกในบราซิล แม้ว่าขณะนี้ ค่าเงิน Real ของบราซิลอ่อนตัวอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ นายวิบูลย์ กล่าวว่า กลุ่ม GSA ไม่เห็นด้วยกับการประกาศอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำตาลโลก และขัดกับข้อผูกพันที่ทำไว้กับ WTO โดยบราซิล ออสเตรเลีย ไทย รวมทั้งสมาชิก GSA อื่น ๆ จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อคัดค้านการอุดหนุนการส่งออกในทุกกรณี ที่บิดเบือนต่อกลไกราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!