กรมประมงแจงมติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย

กรมประมงแจงมติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมประมงแจงมติคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย เตรียมปรับโครงสร้างระบบการเลี้ยงพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2558 ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมกุ้งไทย เพื่อร่วมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในระหว่างนี้จะจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความชัดเจน และตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยให้มีผู้แทนของกรมประมง ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการห้องเย็น และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมเป็นคณะทำงาน

นอกจากนี้ กรมประมงได้ดำเนินการเสนอโครงการ ปรับโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!