BOIเร่งพัฒนานิคมฯแหลมฉบัง-มาบตาพุด

BOIเร่งพัฒนานิคมฯแหลมฉบัง-มาบตาพุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เร่งพัฒนาพื้นที่นิคมแหลมฉบัง - มาบตาพุด ให้เป็น Super Clusters หนุนลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการลงทุนกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกิจการที่ได้รับส่งเสริมเฉลี่ยมูลค่าปีละกว่าแสนล้านบาทขึ้นไป และภาพรวมของการลงทุนกว่าร้อยละ 30 เป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมจากบีโอไอ โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน รองลงมาคือ กลุ่มบริการและสาธารณูปโภค โรงไฟฟ้า และกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 2 แห่ง 

ทั้งนี้ ในอนาคตการขยายพื้นที่นิคมทั้ง 2 แห่ง เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษการร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม Super Clusters จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนี้

ด้าน นายวีระพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 3,556 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,824 ไร่ เขตประกอบการเสรี (Freezone) 979 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว จำนวน 753 ไร่ ซึ่งมีจำนวนโรงงาน 272 บริษัท เกิดการจ้างงานประมาณ 50,000 คน และมีเงินลงทุนในนิคมประมาณ 243,285 ล้านบาท โดยสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น กว่าร้อยละ 48 ไทย ร้อยละ 27 ฝรั่งเศส ร้อยละ 7.5 อังกฤษ ร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกขึ้นรูป สิ่งทอ คลังสินค้า และการบริการขนส่ง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!