อุตฯทุ่ม430ล้านช่วยเอสเอ็มอี 7พันราย

อุตฯทุ่ม430ล้านช่วยเอสเอ็มอี 7พันราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตฯ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอี ที่ประสบปัญหาย่ำแย่ ใช้งบ 430 ล้านบาท ช่วยได้ 7,000 ราย

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) เป็นจำนวน 430 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีภาคการผลิตให้ได้ 7 พันราย ซึ่งในส่วนนี้จะต่างจากการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะเน้นให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มที่อยู่ในภาคการค้า และบริการ โดยในส่วนของ กสอ. จะเน้นในเอสเอ็มอีที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต โดยแผนของ กสอ. จะให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะกรรมการที่มีอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประเทศ และมีหน่วยงานที่ดูแล
ในเรื่องเอสเอ็มอี เช่น พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการ พร้อมคัดเลือกจำนวนเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการต่างกัน ในจังหวัดขนาดใหญ่จะคัดเลือกเอสเอ็มอี 130 ราย จังหวัดขนาดกลาง 100 ราย และจังหวัดขนาดเล็ก 40 ราย

ซึ่งเอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ เบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกิจการ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา 3 วัน จากนั้นก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขในปัญหาเฉพาะด้าน แต่ถ้ารายใดประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง ก็จะลงไปตรวจสอบกิจการเชิงลึกเป็นเวลา 12 วัน จากนั้นก็จะส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาในเฉพาะด้านต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!