ครม.หนุนลงทุนอสังหาฯผ่านกองทรัสต์

ครม.หนุนลงทุนอสังหาฯผ่านกองทรัสต์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมส่งเสริมลงทุนอสังหาฯ ผ่านกองทรัสต์ พร้อมเว้นภาษีนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ - อนุมัติงบฯช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 58/59

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการโอนสินทรัพย์จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองที่ 1 เข้ากองทรัสต์ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติยกเว้นรายได้ภาษีนิติบุคคล 5 รอบบัญชีของเอสเอ็มอี โดยต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 58 - 31 ธันวาคม 59 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของรอบบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มวิจัยพัฒนา กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ครม.อนุมัติงบฯช่วยเกษตรกรลดดบ.กู้ธ.ก.ส.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมอนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 58/59 เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ ธ.ก.ส. ร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. 975.57 ล้านบาท และให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยจะมีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรทั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน วงเงินรวม 12,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR -3% ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็น 30 กันยายน 2559

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกปีการผลิต 58/59 โดยการให้เกษตรกรนำข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางของตัวเองก่อนการออกขายตามเวลาที่เหมาะสม วงเงินสินเชื่อ 26,740 ล้านบาท โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินกู้ 1 พฤศจิกายน 58 - 28 กุมภาพันธ์ 59 โดยเกษตรกรกู้ต่อรายไม่เกิน 300,000 บาท พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 58/59 โครงการให้สินเชื่อให้เกษตรกร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเก็บข้าวไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ล้นตลาด

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!