บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ชี้โครงการสินเชื่อบ้านมีความเสี่ยงเกิดหนี้เสียน้อย

บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ชี้โครงการสินเชื่อบ้านมีความเสี่ยงเกิดหนี้เสียน้อย
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

มีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายว่า มาตรการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาล อาจเกิดหนี้เสียและกลายเป็นภาระในอนาคต หากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้จริง ขณะที่ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดหนี้เสีย เนื่องจากเกณฑ์การผ่อนชำระ และมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี


รัฐบาลดำเนินนโยบายจัดวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนให้ผู้กู้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นธนาคารปล่อยกู้หลัก

วันนี้ (27 ต.ค.2558) นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กล่าวถึงเงื่อนไขผ่อนปรนโดยการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิต่อเดือน ว่ามีโอกาสน้อยที่จะนำไปสู่การเกิดหนี้เสีย เนื่องจากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย จะแบ่งออกครึ่งหนึ่งสำหรับใช้เป็นอัตราการผ่อนชำระค่างวด ทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนส่งได้ไม่ยาก

ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ประเมินว่า หนี้เสียจากโครงการกู้สินเชื่อบ้านในครั้งนี้ ไม่น่าจะเกินร้อยละ 2 ขณะที่ธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อ ยังมีสภาพคล่องทางการเงิน 70,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทำโครงการเริ่มที่ 10,000 ล้านบาทเท่านั้น

ด้านรัฐบาลเตรียมมอบนโยบายให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่ม วงเงิน 10,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หากวงเงินเดิมไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในอนาคต

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันการเงินสมาชิกเครดิตบูโร ณ เดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 48 ล้านบัญชี มีบัญชีหนี้สินเฉพาะสินเชื่อบ้าน ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7 และมียอดหนี้เสียของบัญชีสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าผู้กู้บ้านส่วนมาก มีความสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!