อุตฯรับหนังสือค้านตั้งคกก.ปมเหมืองทองคำ

อุตฯรับหนังสือค้านตั้งคกก.ปมเหมืองทองคำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตฯ รับหนังสือคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหมืองทองคำ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังรับหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว จากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ (พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี และลพบุรี) และหนังสือของเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ว่า การทำงานของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการ 5 ฝ่ายที่เป็นชุดระดับพื้นที่ โดยจะนำผลการตรวจสอบที่ผ่านมาทุกชิ้นมาตรวจพิสูจน์ร่วมกัน คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนัก พร้อมยืนยันการทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตั้งธง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีข้อเท็จจริงและคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับ พร้อมทั้งมีมาตรการ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขด้วย และขอให้วางใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการช่วยเหลือดูแลทุกราย ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!