ไทย-ฝรั่งเศสกระชับสัมพันธ์การค้า-ลงทุน

ไทย-ฝรั่งเศสกระชับสัมพันธ์การค้า-ลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ นำเอกชนไทย บินพบนักธุรกิจฝรั่งเศส กระชับสัมพันธ์การค้า การลงทุน 15 - 16 ตุลาคม นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม นี้ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำคณะนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ภาครัฐยังมีกิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับไทย เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาคุณภาพยางพารา

โดยในปี 2557 มูลค่าการค้าระหว่างไทย - ฝรั่งเศส อยู่ที่ 4,078 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการส่งออกมูลค่า 1,645.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เลนส์ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน เครื่องจักรและส่วนประกอบ ชิ้นส่วนยานยนต์ อัญมณี และเครื่องประดับ ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ข้าว ไทยนำเข้าจากฝรั่งเศสมีมูลค่า 2,432.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ เครื่องบิน เครื่องร่อนและชิ้นส่วน  ยา และเภสัชภัณฑ์