5 วิธีลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

5 วิธีลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
MoneyGuru

สนับสนุนเนื้อหา

การมีสุขภาพดี เป็นเรื่องที่ดีสำหรับมนุษย์ทุกคน แต่ในบางครั้ง เราอาจจะต้องเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ไม่ว่าจะคลินิกหรือโรงพยาบาล ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งก็สูงต่ำตามความหนักเบาของอาการเจ็บป่วย ในวันนี้ MoneyGuru.co.th ขอเสนอวิธีในการในการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน

1. ตรวจสอบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเสมอ
เพราะในใบเสร็จ อาจจะมีความผิดพลาด โดยรวมค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นเข้ามาด้วย หรือรวมค่ารักษาพยาบาลที่เราไม่ได้ใช้บริการ ค่ายาที่เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือค่ายาที่เราไม่ได้ซื้อ เมื่อตรวจสอบแล้วพบความผิดพลาด ก็ให้แจ้งสถานพยาบาลให้แก้ไขให้ถูกต้อง และในการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งต่อไป เราก็สามารถกำหนดบริการการรักษาพยาบาลที่เราเห็นว่าจำเป็นเองได้ โดยอาจตัดรายการที่เราคิดว่าไม่จำเป็นออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

2. ทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ
เวลาทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ ตอนที่เราจ่ายเบี้ยประกัน เราอาจจะรู้สึกเสียดายเงิน ที่เหมือนกับจ่ายเงินไปเปล่าๆ แต่เวลาที่เกิดเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆ ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุณได้เยอะมากๆ จนบางครั้งคุณอาจไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเลยทีเดียว เพราะบริษัทประกันจะจ่ายให้คุณทั้งหมด

3. ไปพบแพทย์เฉพาะเวลาที่จำเป็น
เวลามีอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง เช่น ไข้หวัดธรรมดา อาการไอ เจ็บคอแบบธรรมดา ฯลฯ เราก็ไม่ควรไปพบแพทย์ เพราะนอกจากจะเสียค่าบริการทางการแพทย์แล้ว ยังต้องเสียเวลาในการประกอบอาชีพเพื่อไปพบแพทย์อีก ดังนั้น หากเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็รักษาด้วยตัวเองด้วยการซื้อยาจากร้ายขายยา และพักผ่อนให้มากๆ ก็เป็นการประหยัดทั้งเงินและเวลามากที่สุดครับ

4. ไปโรงพยาบาลของรัฐเป็นที่แรก
ในกรณีที่มีความจำเป็น ต้องไปพบแพทย์จริงๆ แต่ยังไม่ถึงขั้นฉุกเฉินก็ให้ไปโรงพยาบาลของรัฐก่อน เพราะสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ได้ และโรงพยาบาลของรัฐมีค่ารักษาและค่ายาที่ราคาถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนมาก แม้จะต้องไปรอคิวพบแพทย์นานก็ตาม

5. ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีอยู่เสมอ
ไม่มียาใดหรือหมอคนใดจะดูแลสุขภาพของคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเอง พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง นานๆครั้งถึงจะต้องไปพบแพทย์

ทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นคำแนะนำเบื้องต้นให้ผู้อ่านได้ลองนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทย์ และค่ายารักษาโรค และนำเงินส่วนที่ลดได้ ไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าต่อไป และท่านผู้อ่านสามารถติดตาม เคล็ดลับด้านการเงิน ได้ที่ MoneyGuru.co.th ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: Time, Doctor