ผลสำรวจปชช.พอใจแผนดันศก.รัฐบาล

ผลสำรวจปชช.พอใจแผนดันศก.รัฐบาล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจประชาชนผู้ประกอบการพอใจนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาล

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจทรรศนะต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน 1,200 ตัวอย่าง และผู้ประกอบการ 600 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 และผู้ประกอบการร้อยละ 84.8 รับรู้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการเร่งเบิกจ่ายโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท การจัดสรรเงินให้เปล่าตำบลละ 5 ล้านบาท การดูแลค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ใน โครงการธงฟ้าหนูณิชย์พาชิม โครงการฉลาดซื้อประหยัดใช้


แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่ารัฐบาลควรที่จะโรดโชว์นโยบายต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ และโดยรวมร้อยละ 67.6 มีความพึงพอใจนโยบายของรัฐบาลมาก ร้อยละ 32.2 พอใจอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลเลย