รถไฟไทย-จีนได้ผลศึกษาตอนที่1และ3แล้ว

รถไฟไทย-จีนได้ผลศึกษาตอนที่1และ3แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผย รถไฟไทย - จีน ได้ผลการศึกษา ตอนที่ 1 และ 3 แล้ว ชี้ แนวโน้วต้นทุนก่อสร้างยังสูง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบและการสำรวจเส้นทาง ตอนที่ 1 กรุงเทพฯ - แก่งคอย และ ตอนที่ 3 แก่งคอย - นครราชสีมา โดยทางจีนระบุว่า ขณะนี้ยังเป็นการศึกษาเบื้องต้น และต้นทุนโครงการยังเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ซึ่งทางจีนจะต้องคำนวณตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้ง ส่วนตอนที่ 2 แก่งคอย - มาบตาพุด และ ตอนที่ 4 นครราชสีมา - หนองคาย นั้น คาดว่า จะศึกษาสำรวจออกแบบแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ทั้งนี้จะสามารถเริ่มต้นก่อสร้าง ตอนที่ 1 และ 3 ได้ในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่
นั้น จะต้องรอดูผลการออกแบบและต้นทุนโครงการในการประชุมครั้งนี้ก่อน ว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันหรือไม่ ซึ่งต้นทุนการก่อสร้างยังสูงอยู่


ส่วนในรูปแบบทางการเงิน การลงทุน นั้นฝ่ายไทยจะมีที่ปรึกษาทางการเงินหารือร่วมกัน โดยหลักโครงการนี้จะร่วมทุนระหว่างไทย - จีน รูปแบบ SPV ขณะที่การก่อสร้างจะเป็นบริษัทผู้รับเหมาของไทยดำเนินการ ซึ่งจะต้องแยกรายการออกให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม แม้ว่าแนวเส้นทางหลักจะเกาะไปตามเส้นทางรถไฟ แต่จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นอุโมงค์และสะพาน ซึ่งจะต้องทำข้อมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจะต้องกำหนดจุดเพิ่มเติมและรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกด้วย