พาณิชย์หนุนขอเพิ่มสิทธิGSPสินค้าไทย

พาณิชย์หนุนขอเพิ่มสิทธิGSPสินค้าไทย

พาณิชย์หนุนขอเพิ่มสิทธิGSPสินค้าไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการขอเพิ่มสิทธิ GSP สินค้าไทย ขยายการส่งออกไป USA

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย จัดทำคำร้องแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ได้เพิ่มเติมในรายการสินค้า GSP คือ สินค้าประเภทกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางทำจากหนัง จำนวน 27 รายการ เพื่อลดภาษีนำเข้าได้เพิ่มเติม โดยต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งการเพิ่มรายการสินค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ไทยได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสหรัฐฯ จากอัตราปกติที่อยู่ระหว่างร้อยละ  4.5-20

โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้ากระเป๋าเดินทางทำจากหนัง มีมูลค่าส่งออกรวม 41.52 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งต่อภาคเอกชนและผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นคำร้องดังกล่าวแล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการจัดทำคำร้องสนับสนุนคำร้องของภาคเอกชนในภาพรวมต่อไป เพื่อให้แข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook