กกพ. ขานรับนโยบาย รมว.พลังงาน

กกพ. ขานรับนโยบาย รมว.พลังงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขานรับนโยบายรัฐมนตรีพลังงาน เน้นความมั่นคงผลิตไฟฟ้า ทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ปี 2558-2560 ภายในปีนี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. พร้อมรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2560 (PDP 2015) โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ปี 2558-2560 ที่จะประกาศใช้ และการกำหนดหลักเกณฑ์ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพต่อผู้ใช้พลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการกำกับกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส บริหารจัดการกิจการพลังงานเพื่อความมั่นคง เพิ่มการแข่งขันของกิจการพลังงาน พร้อมสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กกพ. มีภารกิจสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ปี 2558-2560 ซึ่งจะมีการประกาศใช้ภายในปีนี้ โดยพัฒนาให้มีกลไกควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง มีความโปร่งใสและชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พร้อมประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 58 การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT ด้วยวิธีการประมูลแข่งขันด้านราคา เริ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เป็นต้น สำหรับในปี 2558 นี้ กกพ. เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาพลังงาน เพื่อเพิ่มความมีส่วนร่วมทางพลังงานมากยิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!