พณ.ออกประกาศซื้อราคาปาล์มใหม่3.80บ.

พณ.ออกประกาศซื้อราคาปาล์มใหม่3.80บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศราคาแนะนำปาล์มใหม่ ราคา 3.80 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19%

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 9/2558 ว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ออกประกาศราคาแนะนำการซื้อ-ขายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มใหม่ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกลาว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) โดยให้มีการซื้อ-ขายปาล์มน้ำมันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19% ในราคากิโลกรัม 3.80 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของเกษตรกร ส่วนปาล์มน้ำมันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 19% ให้รับบวกราคา 0.30 บาท ต่อการเปลี่ยนแปลง 1% และหากเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 19% ให้รับราคารับซื้อลดลงมา 0.30 บาท ในทุก ๆ 1% เช่น ปาล์มน้ำมันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ซื้อ-ขาย ในราคากิโลกรัมละ 3.20 บาท

ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบให้มีการซื้อ-ขาย ในราคากิโลกรัมละ 20.30 บาท ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 8 กันยายน 2558 และให้ยกเลิกประกาศราคาแนะนำเดิมที่ให้รับซื้อ-ขายปาล์มน้ำมันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในราคากิโลกรัมละ 4.20 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบเดิมกิโลกรัมละ 26.20 บาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!