กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมที่สระบุรี

กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมที่สระบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในจัดกิจกรรม 'ตลาดกลางเมือง...สินค้าดี...วิถีชุมชน' ที่สระบุรี 5-6 กันยายนนี้

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ทางกรมการค้าภายในจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชนภายใต้ชื่อ "ตลาดกลางเมือง...สินค้าดี...วิถีชุมชน" ณ ตลาดน้ำลาวเวียง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!