กรมเจ้าท่าศึกษาออกแบบท่าเรือ จ.กระบี่

กรมเจ้าท่าศึกษาออกแบบท่าเรือ จ.กระบี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงและออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลของ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และประเทศใกล้เคียง รองรับผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากการสำรวจพบว่า ท่าเรือดังกล่าวมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น กรมเจ้าท่า จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงท่าเทียบและก่อสร้างท่าเทียบดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงได้มีการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือทั้ง 2 แห่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การศึกษาโครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่า จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อให้ได้รูปแบบท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!