อคส.เตรียมตั้งทีมสอบทุจริตข้าวถุง

อคส.เตรียมตั้งทีมสอบทุจริตข้าวถุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อคส. เตรียมตั้งทีมสอบทุจริตข้าวถุง ในขั้นตอนการกระจายสินค้า พร้อมยื่นฟ้องทั้งอาญาและแพ่ง

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ บอร์ด อคส. ระบุว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับหนังสือจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. แล้ว ถึงกรณีทุจริตข้าวถุง ในขั้นตอนการกระจายสินค้า ของโครงการจำหน่ายข้าวสารบรรจุ แต่ต้องรอหนังสือจากทางสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่งมายัง อคส. ก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

ในเบื้องต้น ต้องรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทั้งเอกชน และเจ้าหน้าที่ อคส. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอกชน 6 ราย มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในขั้นตอนการผลิต ที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กำลังตรวจสอบอยู่ ในส่วนของ อคส. ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากทาง สตง.

ทั้งนี้ อคส. จะต้องยื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีอาญา และร้องเรียกค่าเสียหายคดีทางแพ่ง จำนวนเงิน 3,800 ล้านบาท