CPFผนึกเครือข่ายบุคคลากร 12 ประเทศ

CPFผนึกเครือข่ายบุคคลากร 12 ประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซีพีเอฟ ผนึกเครือข่ายบุคคลากร 12 ประเทศ เพื่อให้มีเป้าหมายปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ก้าวสู่ครัวของโลก

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนา “HR Overseas Workshop” ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้บริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 60 ท่าน จาก 12 ประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเครือข่ายบุคคลากรในประเทศต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน พร้อมก้าวไปสู่การเป็นครัวของโลก “Kitchen of the World” ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องแพลททินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน