สนข.ฟังปชช.ก่อนพัฒนาถนนเลียบเจ้าพระยา

สนข.ฟังปชช.ก่อนพัฒนาถนนเลียบเจ้าพระยา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนข. รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา คาด เสนอ ครม. อนุมัติ ก.พ. 59

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชนโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2 ว่า ทาง สนข. จะนำความคิดเห็นประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำ ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ฝั่งใต้ - สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ฝั่งเหนือ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา โดยจะทำการรับฟังความคิดเห็นอีก 2 ครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และภาครัฐบาล ต้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำจากตัวเมืองปทุมธานี ถึงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรทางเท้าและจักรยานได้ อีกทั้งเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ทางน้ำ และทางบก ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้เสนอประชาชนว่า จะทำการสร้างสะพานจักรยานและทางเดินเชื่อมพื้นที่เกาะเกร็ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนอกจากการโดยสารทางเรือ และยังเสนอที่จะทำเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการสัญจร ซึ่งคาดว่า ผลการศึกษาของโครงการทั้ง 15 พื้นที่ 8 โครงการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และคาดว่า จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559