เอกชนแนะยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน

เอกชนแนะยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชน แนะไทยควรยกระดับประสิทธิภาพแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถ SME พัฒนาท่องเที่ยวอย่างน้อย 40 ล้านคน ใน 20 ปีข้างหน้า

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI กล่าวเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ก้าวข้ามวิกฤตประเทศไทย" โดยระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคประชากรหดแรงงานหาย โดยประชากรไทยจะขยายตัวมาถึงจุดสูงสุดที่ 67.9 ล้านคนในปี 2565 และจะเริ่มลดลง เนื่องจากคนไทยมีการคุมกำเนิดและส่งผลให้มีการเกิดน้อยและแก่เฒ่าเร็ว อีกทั้งไทยจะเริ่มขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยสาเหตุมาจากระบบการศึกษาของไทยผลิตบุคลากรไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด ทำให้นักศึกษาที่จบใหม่บางส่วนว่างงานเป็นเวลานานและไม่ได้ใช้ศักยภาพด้านวิชาชีพอย่างเต็มที่  จนทำให้ประเทศไทยต้องหันไปพึ่งพาแรงงานต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม มองว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามวิกฤตไปได้นั้น ควรจะยกระดับประสิทธิภาพแรงงานปฏิวัติตลาดแรงงานนอกระบบลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และต้องพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศกำลังพัฒนาให้ได้โดยเร็ว รวมถึงปฏิรูปการผลิตแรงงานภาคเอกชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถ โดยเฉพาะ SME ควรที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ อีกทั้งควรเน้นการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์ หรือเทรดดิ้งเนชั่น ของอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ได้อย่างน้อย 40 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!