มาตรการกระตุ้นศก.กู้ปลอดดอกเบี้ย0%2ปี

มาตรการกระตุ้นศก.กู้ปลอดดอกเบี้ย0%2ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีคลัง เผย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 2 ปีคาดใช้วงเงินชดเชย 2,000 ล้าน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เสนอ ครม. ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการ ประกอบด้วย การอัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน โดยให้กองทุนหมู่บ้านกู้เงินจำนวน 60,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารละ 30,000 ล้านบาท โดยให้เงินกองทุนหมู่บ้านเป็นคนกู้ และปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรก โดยจะให้กรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ซึ่งจะส่งผลให้เงินไหลเข้าสู่ประชาชนได้รวดเร็ว

ทั้งนี้ ในช่วงปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรกนั้น รัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้กับทั้ง 2 ธนาคารประมาณ 2,000 ล้านบาท หลังจาก2 ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนบวกร้อยละ 1 สำหรับโครงการที่ 2 คือใช้จ่ายผ่านตำบล วงเงิน 36,000 ล้านบาท ให้ตำบลละ 5 ล้านบาท ผู้ดูแลคือกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลโครงการในแต่ละตำบล เพื่อนำไปสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งน้ำให้ประชาชนทำมาหากินได้ดีขึ้น

ส่วนสุดท้ายคือการเร่งรัดใช้งบประมาณมีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะโครงการต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้เร็วกว่า 2 เดือน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!