คค.ถกแนวทางอำนวยสะดวกการค้า

คค.ถกแนวทางอำนวยสะดวกการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ถกแนวทางการอำนวยความสะดวกด้านการค้า ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการขยายตัวด้านการค้า

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา“แนวทางการอำนวยความสะดวกด้านการค้า ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมี นางสาวอัมพร ชาติบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่ง e-Freight ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุ ว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการค้าเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการขนส่ง ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต พร้อมทั้ง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมนาในวันนี้ ทางคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่ง e-Freight จะนำข้อมูลไปรวบรวมสรุปและวิเคราะห์แนวทางการอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!