สศอ.เผยแผน5ปียกระดับอุตฯพลาสติก

สศอ.เผยแผน5ปียกระดับอุตฯพลาสติก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. เผย แผน 5 ปี ดันอุตฯ พลาสติก ยกระดับการผลิตสินค้ามูลค่าสูง ดันยอดส่งออกแตะ 2.1 แสนล้านบาท ในปี 64

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2564) ว่า สศอ. ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) แล้ว โดยจะงบ 1,008 ล้านบาท มีเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30 ของการผลิต ซึ่งจะทำให้รายได้รวมของอุตสาหกรรมพลาสติกเพิ่มจากปัจจุบันที่มีมูลค่ากว่า 5.20 แสนล้านบาท ไปเป็น 7.02 แสนล้านบาท เพิ่มมูลค่าการส่งออกจาก 1.22 แสนล้านบาท ไปเป็น 2.10 แสนล้านบาท ภายในปี พ.ศ.2564

โดยแผนดังกล่าวจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพื่อยกระดับการแข่งขัน เพิ่มทักษะแรงงาน และให้การสนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งจะต้องขยายการลงทุนไปสู่ชายแดน และภูมิภาคอาเซียน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดมูลค่าสูง โดยภาครัฐจะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และพัฒนาเครือข่าวด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติก

สำหรับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 และการพัฒนาอุตสาหกรรรมพลาสติกควบคู่สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!