ปตท.แจ้งตลท.ตั้งบริษัทโอจีพีเอนเนอร์ยี่

ปตท.แจ้งตลท.ตั้งบริษัทโอจีพีเอนเนอร์ยี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติจัดตั้งบริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านพลังงานแก่ลูกค้าแบบครบวงจร

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (โอจีพี) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด (พีทีทีอาร์บี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. กับบริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (โอจีที) ที่ถือหุ้นโดย Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. (OGS) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดย OGS เป็นบริษัทย่อยของ Osaka Gas Co., Ltd (Japan) ซึ่งพีทีทีอาร์บี และโอจีที ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ Energy Service Solution ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านพลังงานแก่ลูกค้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) ทั้งการจำหน่ายพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า ทำการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหาและลงทุน เครื่องจักร ท่อส่งก๊าซฯ ภายในพื้นที่ลูกค้า ให้บริการปรับเปลี่ยนระบบและอุปกรณ์ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้ พร้อมทั้งให้การอบรมบุคลากรโรงงานลูกค้า เพื่อสามารถใช้งานเครื่องจักรได้
อย่างเหมาะสม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!