พณ.เผยส่งออกกค.ลบ3.56%-7ด.ลบ4.66%

พณ.เผยส่งออกกค.ลบ3.56%-7ด.ลบ4.66%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ส่งออก ก.ค. ติดลบ ร้อยละ 3.56 จากเศรษฐกิจโลกชะลอ โดยสินค้าเกษตรติดลบสูง ขณะที่ ส่งออกติดลบ 7 เดือนติด ระบุ จะรักษาภาพรวมติดลบไม่เกิน ร้อยละ 3

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วง เดือน กรกฎาคม 2558 พบว่า การส่งออกยังคงขยายตัวติดลบ ที่ ร้อยละ 3.56 คิดเป็นมูลค่าที่ 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวติดลบ ร้อยละ 12.73 คิดเป็นมูลค่าที่ 17,452 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้าเกินดุล 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการส่งออกไทยที่ยังคงขยายตัวติดลบที่ ร้อยละ 3.56 นั้น เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ทำให้การส่งออกในหลายตลาดยังคงขยายตัวติดลบ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวติดลบถึง ร้อยละ 5.1 โดยเฉพาะข้าวลดลงถึง ร้อยละ 22 ส่งผลทำให้การส่งออกในภาพรวมยังคงขยายตัวติดลบ แม้ว่ายานยนต์จะมีการปรับตัวดีขึ้นก็ตาม


นายสมเกียรติ ยังเปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วง 7 เดือน แรกของปี 2558 พบว่า การส่งออกยังคงขยายตัวติดลบต่อเนื่องที่ ร้อยละ 4.66 คิดเป็นมูลค่า 125,078 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าติดลบ ร้อยละ 8.64 คิดเป็นมูลค่า 120,835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ดุลการค้าเกินดุลที่ 4,243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักของไทยยังคงมีการส่งออกขยายตัวติดลบ ทั้งใน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน และ จีน ในขณะที่ราคาน้ำมันที่คาดว่า จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี ไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่คาด ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อการส่งออก แต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์จะพยายามผลักดันเป้าหมายการส่งออกของประเทศในปีนี้ให้ติดลบไม่เกิน ร้อยละ 3


ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!