ไทยหนุนฟื้นกก.เจรจาการค้าอาเซียน-อินเดีย

ไทยหนุนฟื้นกก.เจรจาการค้าอาเซียน-อินเดีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยหนุนฟื้นกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน - อินเดีย หวังกระตุ้นส่งออก - ลงทุน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) - อินเดีย ครั้งที่ 13 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีได้มีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้า และการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าบริการและการลงทุน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดียมากขึ้น โดยจะรื้อฟื้นคณะกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน - อินเดีย เพื่อให้เป็นกลไกในการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ให้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 13 นี้ คาดว่า จะมีการรับรองร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย โดยการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าอาเซียน - อินเดีย จะมีส่วนช่วยให้การค้าอาเซียน - อินเดีย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งไทยคาดหวังว่า การทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าระหว่างกัน และการบังคับใช้ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน - อินเดีย จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดียขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดียในปี 2557 มีมูลค่า 7.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลง ร้อยละ 1 จากปี 2556

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!