ปชช.ผ่านเกณฑ์ร่วมกอช.แล้ว153,835ราย

ปชช.ผ่านเกณฑ์ร่วมกอช.แล้ว153,835ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ กอช. เผย วันแรกผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมกองทุนการออมแล้ว 153,835 ราย มูลค่าเงินออมที่ส่งเข้าระบบ 137 ล้านบาท

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการ กอช. เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครสมาชิกพร้อมกันทั้งประเทศผ่านเครือข่ายสาขา
ของธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธกส. จำนวนกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในวันแรกของการรับสมัครสมาชิก มีประชาชนสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 153,835 ราย หรือ คิดเป็นมูลค่าเงินออมที่เข้าระบบประมาณ 137 ล้านบาท


สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่มีสวัสดิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันยามชราภาพ โดยสมาชิกสามารถสมัครได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง 3 แห่งทั่วประเทศ เพียงยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร  และหากมีคุณสมบัติสมัครได้ สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนยื่นสมัคร พร้อมกับเงินฝากตามกำลังของแต่ละคน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท