ยอดขอสินเชื่อPoliceLoanขยายตัวดี

ยอดขอสินเชื่อPoliceLoanขยายตัวดี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ เผย ยอดขอสินเชื่อ Police Loan ขยายตัวดี ยอมรับช่วงแรกพิจารณาได้ล่าช้า

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เปิดเผยถึงความคืบหน้าความปล่อยสินเชื่อ Police Loan ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ว่า ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีผู้ประกอบการ SME ติดต่อขอสินเชื่อวงเงิน 8,208 ล้านบาท จำนวน 1,682 ราย โดยจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ร้อยละ 68.94 วงเงิน 5,659 ล้านบาท จำนวน 1,281 ราย โดยธนาคารได้อนุมัติไปแล้ว 510 ล้านบาท จำนวน 158 ราย และช่วงต้นมีการพิจารณาค่อนข้างล่าช้า เป็นเพราะมีประเด็นเรื่องคำนิยามลูกหนี้ ที่ถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจแล้ว และระยะต่อไปคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วขึ้น