แสตมฟอร์ดยกระดับคุณภาพการศึกษารับAEC

แสตมฟอร์ดยกระดับคุณภาพการศึกษารับAEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรับ AEC

นายจิลลส์ คลอเด เบอร์นาด มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอทประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด เปิดเผยแนวทางเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพระดับอาเซียน ว่า การพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพในระดับอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจะต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตที่จบใหม่และลดช่องว่างการขาดประสบการณ์ทำงานนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการฝึกงานร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในและนานาชาติให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน ได้ฝึกประสบการณ์ทำงานในสาขาต่าง ๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้จบมาเป็นที่ต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม แสตมฟอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาของลอรีเอท ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเครือสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กันและกันได้ อีกทั้งการทำงานร่วมกับประชาคมอาเซียน ภาษาเข้ามามีบทบาท ดังนั้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!