คมนาคม หนุนเชื่อมข้อมูลอิเล็กฯภาคขนส่ง

คมนาคม หนุนเชื่อมข้อมูลอิเล็กฯภาคขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง หรือ E-Freight & E-transport ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และด่านชายแดนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อกับภาครัฐบาลได้ง่ายขึ้น โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่จะได้รับอานิสงค์อย่างมากคือกลุ่ม SMEs เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีแต่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ใช้ระบบลักษณะนี้ และที่สำคัญกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ก็จะมีต้นทุนด้านการจัดระบบข้อมูลการขนส่งที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะลดได้มากน้อยเพียงใด และในวันที่ 1 กันยายน 2558 จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการเพื่อไปปรับปรุงระบบก่อนให้มีการทดลองใช้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!