คมนาคมเตรียมแก้ไขกฎหมายจราจรทางบก

คมนาคมเตรียมแก้ไขกฎหมายจราจรทางบก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมแก้ไขกฎหมายจราจรทางบก 3 ประเด็นหลัก แก้ปัญหาจราจรระยะเร่งด่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2558 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกใน 3 ประเด็นคือ 1.ผู้ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถและไม่พกพาใบอนุญาตขับรถ 2.การควบคุมกำกับดูแลผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง และ 3.การควบคุมอายุการใช้งานรถแท็กซี่ และรถโดยสารประจำทาง โดยประเด็นปัญหาผู้ขับขี่ไม่ได้รับอนุญาตขับรถหรือไม่พกพาใบอนุญาตขับรถให้มีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ และบทกำหนดโทษในกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่และให้มีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ทุกประเภทให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งกำหนดช่วงอายุให้มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นการควบคุมกำกับดูแลผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง ได้มีการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ควบคุมใบอนุญาตขับรถ เฉพาะผู้ขับรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง ในส่วนประเด็นการควบคุมอายุการใช้งานรถแท็กซี่ และรถโดยสารประจำทาง จะมีการแก้ไขกฎหมายกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสารแต่ละประเภทให้ชัดเจนในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันได้มีมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติให้กำหนดอายุการใช้งานสูงสุดของรถโดยสารประจำทางทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยกำหนดอายุการใช้งานของโครงคัสซีเป็นหลัก และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของรถโดยสาร

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!