กรมบัญชีกลางร่วมดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรง

กรมบัญชีกลางร่วมดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง ลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน 
กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โดยโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554 ซึ่งมีจำนวนโรงพยาบาล
เอกชนที่ให้บริการเพียง 30 แห่งเท่านั้น และเพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวมีช่องทางในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายจำนวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่ง ครอบคลุมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 
อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนโรคที่กำหนดไว้จากเดิม 78 โรค เป็น 86 โรค ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้รับ
การรักษาเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวนาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญ คือ 
วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ดีขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!