เลือกประกันอย่างไร สบายใจถึงคนข้างหลัง

เลือกประกันอย่างไร สบายใจถึงคนข้างหลัง

S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

 

เป้าหมายการทำประกันส่วนใหญ่ คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อตัวเอง เช่น เงินเก็บ หรือค่ารักษาพยาบาล แต่
อาจจะลืมนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลัง เพราะ เมื่อไหร่ที่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว เงินในอนาคตที่
ต้องได้ก็จะหายไปด้วย และมีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องเอาเงินที่เก็บไว้มาใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆ หากเป็นแบบนี้ภาระ
ย่อมตกอยู่กับคนข้างหลังแน่นอน


 
ดังนั้น การเลือกประกันสำหรับหัวหน้าครอบครัว สิ่งสำคัญอยู่ที่ “ความคุ้มครองหลัก” ซึ่งต้องมีครบทั้งความ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ เพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ คนข้างหลังก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
อย่างสบายๆ เช่น บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส หลักประกันที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ทั้ง กรณีทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง และกรณีเสียชีวิต สามารถเคลมได้ทุกกรณี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 30 ล้านบาท กรณีทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงตามแผนที่เลือก และในกรณีเสียชีวิตรับ 100% ของเงินเอาประกันภัยจากสัญญาชีวิต และเมื่อถึงสิ้นปีก็นำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีให้เลือกมากมายในทุกวันนี้ แต่หากต้องการจะทำประกันเพื่อตนเองและเพื่อคน
ข้างหลังจริงๆ ประกัน บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส เป็นหลักประกันที่มั่นคง และ ยังเป็น “มรดกชิ้นสำคัญ”
สำหรับทุกคนในครอบครัว

( ADVERTOIRIAL)